Tältet för tro och dialog

Tältet för Tro & Dialog

Tältet för Tro och dialog är en interreligiös mötesplats på Medborgarexpo. Det är ett rum för bön, andakt och gudstjänst men också för dialog mellan religioner. Det är de religiösa samfunden som finns representerade på Medborgarexpo som tillsammans bygger Forum för religion och fyller det med aktivitet. Syftet med Forum för religion är att öka förståelsen och kunskapen om varandras tro och religion, att fördjupa det interreligiösa samarbetet i Järva och att öppna upp för nya sammarbetsformer mellan de religiösa samfunden i Järvaområdet.

Programpunkter

11.30 Religionsdialog
12.48 Islamsk bönestund
14.00 Världsmässa
16.00 Eritreanska Orthodoxa församlingens ungdomskör
16.37 Islamsk bönestund

Om programpunkten religionsdialog

Huvudtemat för dialogen är visdomen i religionen och deltagarna får möjlighet att berätta om vad de upplever är en av de starkaste visdomarna i just deras religion. Vi kommer också att diskutera några av de problem som vi stöter på i vårt dagliga arbete med fokus på religion och samhälle. Tanken är att diskussionen också ska mynna ut i konkreta förslag om hur vi kan hitta nya sammarbetsformer där vi kan använda visdomen i religionen för att överbrygga de problem som vi har diskuterat.

De som medverkar i religionsdialogen är:

Helena Erkenborn, församlingspedagog i Spånga-Kista församling, Svenska kyrkan.
Har arbetat med ett religionsdialogprojekt under 2009 tillsammans med Järva unga Muslimer och Husby Moské och arbetar aktivt med interreligiös dialog i Järva. Brinner för att människor ska få insyn i varandras religioner. Religionen är ett väldigt starkt personligt tolkningsverktyg och vi behöver förstå varandras religioner för att bättre förstå varandras syn på världen.

Nahid Mansoory, Bahá’i-samfundet.

Fil kand i sociologi och pedagogik. Arbetar på Bahai-samfundets sekritariat. Medlem i religionsdialogen i Spånga. Även aktiv medlem i Stockholms FN-förbund. Har ett brinnande engagemang för Bahá’i-samfundet och för mänskliga rättigheter.

Muhammed Muslim Eneborg, Aksaa islamutbildning och imam vid Aisha-moskén.

Har arbetat som Imam i Storbritannien och Uppsala och arbetar nu som Imam på Aisha-moskén i Stockholm. Arbetar även med Aksaa islamutbildning som annordnar fortbildning om Islam på arbetsplatser. Är särskillt intresserad av den andliga aspekten av religion och brinner för att kunna presentera en annan bild av Islam än den som förs fram i media. Vill gärna kunna prata om religionen utan att den färgas av turbulensen i världen eller integrationspolitiken. Tycker även att det är vktigt med ett genusperspektiv på religionen.

Ahmed Siraj, medlem i Islamska förbundet Järva.

SO och Engelsk-lärare. Brinner för frågor som har att göra med social rättvisa och diskriminering och rasism. Är en aktiv föreningsmänniska och har varit engagerad i ett flertal olika organisationer.

Moderator: Cecilia Dalman-Eek, ordförande för Kristna socialdemokraters förbund – Socialdemokrater för tro och solidaritet – har arbetat med frågor om tro och politik i 30 år. Cecilia brinner för att skapa plattformar för människor att mötas och vill att hela samhället ska utformas på ett sätt som gör att alla som vill ska kunna vara med och engagera sig.

Tältet låter dig träffa alla religionerna